ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี เลขที่ กปภ.ส.กบ.02/2560
เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด 14 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาด พัสดุชำรุด 14 รายการ
ตามรายการดังนี้.-
มาตรวัดน้ำชำรุดจำนวน 14 รายการ                และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 19 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี
               
                ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ บาท   ค่าเอกสาร บาท ภาษี บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ถนนเทศบาล 2 ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 ระหว่าง วันที่ 6 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 18 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-3728-0525 ในวันและเวลาราชการ


    ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2560