ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เลขที่ 20/2560
เรื่อง ขายทอดตลาด สินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 35 รายการ, ยานพาหนะชำรุด จำนวน 2 รายการ และวัสดุถาวรชำรุด จำนวน 53 รายการ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 มีความประสงค์จะขายทอดตลาด สินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 35 รายการ, ยานพาหนะชำรุด จำนวน 2 รายการ และวัสดุถาวรชำรุด จำนวน 53 รายการ
ตามรายการดังนี้.-
1.      สินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 35 รายการ ประมูลโดยวาจาแบบเหมารวม (ราคากลาง 23,000 บาท)
2.      ยานพาหนะชำรุด จำนวน  2 รายการ ประมูลโดยวาจาแบบเหมารวม แยกประมูลคราวละ 1        คัน (ราคากลาง 90,000 บาท และ 55,000 บาท ตามลำดับ)
3.      วัสดุถาวรชำรุด จำนวน 53 รายการ ประมูลโดยวาจาแบบเหมารวม (ราคากลาง 4,500 บาท)


  วัน  เวลา และสถานที่ในการขายทอดตลาด
  1. กำหนดให้ดูสภาพพัสดุที่จะทำการประมูลในวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 -  09.30 น.
      ณ งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
  2. กำหนดลงทะเบียนขอรับบัตรในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
        ตั้งแต่เวลา 09.30 – 10.00 น. 
        และเริ่มเปิดประมูลเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

              และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
             
              ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ 0.00 บาท   ค่าเอกสาร 0.00 บาท ภาษี 0.00 บาท ได้ที่ งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ระหว่าง วันที่ 21 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 28 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

              สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-352012-17 ต่อ 4106 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560