ตรา กปภ.

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว เลขที่ 2/2560
เรื่อง ขายทอดตลาด มาตรวัดน้ำชำรุด จำนวน 746 เครื่อง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว มีความประสงค์จะขายทอดตลาด มาตรวัดน้ำชำรุด จำนวน 746 เครื่อง
ตามรายการดังนี้.-
มาตรวัดน้ำที่ชำรุด  จำนวน  746  เครื่อง                และ กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.10 น. เป็นต้นไป ณ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว
               
                ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ บาท   ค่าเอกสาร บาท ภาษี บาท ได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว ระหว่าง วันที่ ถึง วันที่ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา เวลา น. ถึง น. สำหรับวันสุดท้าย สามารถติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารได้ใน เวลา 8.30 น. - 14.30 น.

                สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานอำนวยการ กปภ.ภูเขียว โทร.0-4486-1353 ในวันและเวลาราชการ


    ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560