เลขที่ 12/2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

เลขที่ 12/2560

ประเภทประกาศ : สอบราคา(ซื้อ,จ้าง,จ้างเหมา)

เลขที่ 12/2560 : งานจ้างเหมาจ้างเหมาสูบจ่ายน้ำสถานีจ่ายน้ำโคกสูง สถานีจ่ายน้ำท่านางหอม และ สถานีจ่ายน้ำ สำนักงาน กปภ.สาขาสงขลาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ราคากลาง : 1,328,940.00 บาท

ราคางบประมาณ : 1,328,940.00 บาท

เลขที่สัญญา : กปภ.สาขาสงขลา 33/2560

วันที่ทำสัญญา : 25 กันยายน 2560

ผู้ซื้อซอง

 • บ.เซาเทอร์น วอเตอร์ แนเนจเม้นท์ จำกัด
 • บ.รักษาความปลอดภัยยืนยงสงขลา 99

ผู้มายื่นซอง

 • บ.เซาเทอร์น วอเตอร์ แนเนจเม้นท์ จำกัด
  เสนอราคา : 1,326,372.00 บาท
 • บ.รักษาความปลอดภัยยืนยงสงขลา 99
  เสนอราคา : 1,296,000.00 บาท

รายชื่อผู้ชนะการเปิดซอง

 • บ.รักษาความปลอดภัยยืนยงสงขลา 99
  เสนอราคา : 1,296,000.00 บาท

รายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติ

เลื่อนขึ้นข้างบน