กปภ.สาขาขนอม ให้การต้อนรับ นายนพดล จันทร์จำปา หัวหน้างาน 8 งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ และทีมงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ในการปฎิบัติงานเพื่อแนะนำการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตน้ำประปาให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงาน กปภ.สาขาขนอม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาขนอม ให้การต้อนรับ นายนพดล จันทร์จำปา หัวหน้างาน 8 งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ และทีมงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ในการปฎิบัติงานเพื่อแนะนำการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตน้ำประปาให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงาน กปภ.สาขาขนอม

05 สิงหาคม 2565


กปภ.สาขาขนอม ให้การต้อนรับ นายนพดล จันทร์จำปา หัวหน้างาน 8 งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ และทีมงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ในการปฎิบัติงานเพื่อแนะนำการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตน้ำประปาให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงาน กปภ.สาขาขนอม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม โดยนายธำรง คุ้มเพชร ผู้จัดการ กปภ.สาขาขนอม พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด

 

ให้การต้อนรับ นายนพดล จันทร์จำปา หัวหน้างาน 8 งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ และทีมงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ในการปฎิบัติงานเพื่อแนะนำการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตน้ำประปาให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงาน กปภ.สาขาขนอม ตั้งแต่วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า และควบคุมต้นทุนการผลิตน้ำประปาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 
 
 
 
 
มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน
 
ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.สาขาขนอม
 
นายธำรง คุ้มเพชร ผู้จัดการ กปภ.สาขาขนอม
 
และทีมงาน กปภ.สาขาขนอม
 
 
 
 
#ช่องทางติดต่อสอบถาม
 
• โทรศัพท์ : 0-7552-8201
 
• โทรสาร : 0-7552-8710
 
• โทรศัพท์มือถือ สำนักงาน : 09-3762-1661
 
• Page Facebook : https://www.facebook.com/PWA.Khanom/
 
• Line id : pwa5551031
 
• PWA Line Official id : @pwathailand

 
เลื่อนขึ้นข้างบน