กปภ.สาขาหลังสวน เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการตรวจประเมินโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาหลังสวน เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการตรวจประเมินโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)

05 สิงหาคม 2565


กปภ.สาขาหลังสวน  เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการตรวจประเมินโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)

 

เมื่อวันที่ (4 ส.ค.65) นายจีรศักดิ์ หัถชีพ ผู้จัดการ กปภ.สาขาหลังสวน  พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประชุมซักซ้อมการตรวจประเมินโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) กปภ.สาขา ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับ กปภ.สาขาที่กำหนด ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) เพื่อสร้างความเข้าใจในการชี้วัดผลการดำเนินการร่วมกันอย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม อันจะนำมาซึ่งมาตรฐานในการให้บริการน้ำประปาที่สะอาด ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ WHO ต่อไป

#มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

#น้ำสูญเสียลด = ค่าใช้จ่ายลด

#นายจีรศักดิ์ หัถชีพ ผจก.กปภ.สาขาหลังสวน

#และพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาหลังสวน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน