กปภ.สาขาลาดยาว ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ภายใต้ชื่อ "โครงการ กปภ.ปลูกป่่าเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาลาดยาว ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ภายใต้ชื่อ "โครงการ กปภ.ปลูกป่่าเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี 2565

07 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขาลาดยาว ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ภายใต้ชื่อ "โครงการ กปภ.ปลูกป่่าเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี 2565

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว นำโดย นายจินอา สุภานันท์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน ในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ภายใต้ชื่อ "โครงการ กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปี 2565 โดยต้นไม้ที่นำมาปลูก ต้นเหลืองปริยาธร โดยได้ร่วมปลูกต้นไม้ดังกล่าว ณ ริมสระบริเวณ กปภ.สาขาลาดยาว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน