วันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำปี 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

วันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำปี 2565

07 กรกฎาคม 2565


วันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย นายอภิศักดิ์ สวัสดิรักษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย ได้มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ พร้อมพนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ บ้านสันต้นปุย หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  พร้อมทั้งสนับสนุนน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ.แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 396 ขวด

 
เลื่อนขึ้นข้างบน