กปภ. สาขาเลาขวัญเข้าร่วมประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองประดู่ ต. หนองประดู่ อ. เลาขวัญ จ. กาญจนบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. สาขาเลาขวัญเข้าร่วมประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองประดู่ ต. หนองประดู่ อ. เลาขวัญ จ. กาญจนบุรี

05 กรกฎาคม 2565


กปภ. สาขาเลาขวัญเข้าร่วมประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองประดู่  ต. หนองประดู่  อ. เลาขวัญ  จ. กาญจนบุรี

วันที่  5  กรกฎาคม  2565 เวลา 09.30 น.  กปภ. สาขาเลาขวัญ    โดย น.ส. จงกล เห็นประเสริฐ   ผู้จัดการ  กปภ. สาขาเลาขวัญ   มอบหมายให้ น.ส. พิชญ์สินี     ฤกษ์จริจุมพล  เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กรกฎาคม 2565  หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ กำนัน ทุกตำบล และ ได้แจ้งข่าวสารข้อราชการต่างๆ ซักถามปัญหาหน่วยงานราชการเพื่อให้มีการบูรณาการร่วมกัน ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. หนองประดู่  ต. หนองประดู่  อ. เลาขวัญ  จ. กาญจนบุรี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน