กปภ.สาขาขนอม ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารชมรมผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานีผลิตน้ำขนอม โรงกรองน้ำบางคู (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาขนอม ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารชมรมผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานีผลิตน้ำขนอม โรงกรองน้ำบางคู

01 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขาขนอม  ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารชมรมผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานีผลิตน้ำขนอม โรงกรองน้ำบางคู

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม โดยนายธำรง คุ้มเพชร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม พร้อมด้วยหัวหน้างาน/พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด

ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารชมรมผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานีผลิตน้ำขนอม โรงกรองน้ำบางคู ในวันศุกร์ที่  1 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ได้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม โดยมีนายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 และนายอนุชา ศิริบวรเดช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธาน เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ให้คำแนะนำในการดำเนินงาน แนวทางข้อปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรต่อไป

 

มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.สาขาขนอม

นายธำรง คุ้มเพชร ผู้จัดการ กปภ.สาขาขนอม

และทีมงาน กปภ.สาขาขนอม

 

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

•  โทรศัพท์ : 0-7552-8201

• โทรสาร : 0-7552-8710

• โทรศัพท์มือถือ สำนักงาน : 09-3762-1661

• Page Facebook : https://www.facebook.com/PWA.Khanom/

• Line id : pwa5551031

• PWA Line Official id : @pwathailand

 
เลื่อนขึ้นข้างบน