กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) ลงพื้นที่ระบายตะกอนในเส้นท่อ เขตพื้นที่รับผิดชอบ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) ลงพื้นที่ระบายตะกอนในเส้นท่อ เขตพื้นที่รับผิดชอบ

04 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) ลงพื้นที่ระบายตะกอนในเส้นท่อ เขตพื้นที่รับผิดชอบ

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ) นำโดยนายธีรพงศ์ หนูเกื้อ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) สาขาหาดใหญ่ ร่วมกับ หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 กปภ. เขต 5  ผู้อำนวยการกองควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ทีมงานผลิต งานบริการฯ 2 กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ) ลงพื้นที่ระบายตะกอนในเส้นท่อ หรือการทำ  UDF. ล้างตะกอนในเส้นท่อหลักและเส้นท่อรอง เพื่อลดการสะสมของตะกอนในเส้นท่อ โดยการควบคุมการไหลของน้ำ ปิดประตูน้ำตัดตอน ในพื้นที่ หมู่บ้านเพิ่มพูนธานีและหมู่บ้านนครินทร์ธานี ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อตรวจสอบ ดูแลคุณภาพน้ำให้แก่ลูกค้าต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน