กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมประชุมกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ประจำเดือนกรกาฎาคม ๒๕๖๕ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมประชุมกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ประจำเดือนกรกาฎาคม ๒๕๖๕

01 กรกฎาคม 2565


กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมประชุมกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ประจำเดือนกรกาฎาคม ๒๕๖๕

              เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายชัยทัช อิ้ดแสง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา มอบหมายให้นายณัฏฐ์ นาคกร หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ๑ นางภัทรอร  ปานข่อยงาม หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมนายโพธิ์ณรงค์ ชัยชนะ นายช่างไฟฟ้า ๖ ร่วมประชุมกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรม Shambala เมืองพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยพูดคุยเรื่อง สถานการณ์นักท่องเที่ยว ซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเข้ามาเป็นอันดับต้นๆ รองลงมาคือเวียตนาม แต่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาส่วนใหญ่ยังเป็นคนไทย โดยคาดว่า หลังตรุษจีน จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น ภายหลังจากที่รัฐบาลจีนผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ลง แผนกิจกรรมที่จะสร้างแรงกระตุ้นด้านเศรษฐกิจ ในอนาคต ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มาตรการการป้องกัน Covid-19 และการป้องกันเหตุอาชญากรรม สำหรับ กปภ.สาขาพัทยา (พ) ได้ประชาสัมพันธ์กลุ่มไลน์ "กปภ.พัทยา&ลูกค้าธุรกิจ" เพื่อรับข่าวสารของ กปภ. อีกทั้ง เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร กปภ.สาขาพัทยา (พ) กับลูกค้ารายใหญ่อีกด้วย  
                 นอกจากนี้  สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเมืองพัทยาใหม่ด้วย

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน