กปภ.สาขาเลาขวัญ ล้างกรองและถังตกตะกอนโรงกรอง ตามแผนปฎิบัติการ WSPประจำเดือน มิถุนายน 2565 ที่หน่วยบริการบ่อพลอย โรง 1 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเลาขวัญ ล้างกรองและถังตกตะกอนโรงกรอง ตามแผนปฎิบัติการ WSPประจำเดือน มิถุนายน 2565 ที่หน่วยบริการบ่อพลอย โรง 1

30 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาเลาขวัญ ล้างกรองและถังตกตะกอนโรงกรอง ตามแผนปฎิบัติการ WSPประจำเดือน มิถุนายน  2565  ที่หน่วยบริการบ่อพลอย โรง 1

วันที่ 30 มิถุนายน 2565  กปภ. สาขาเลาขวัญ  โดยนางสาวจงกล เห็นประเสริฐ  ผู้จัดการ กปภ.สาขาเลาขวัญ มอบหมายให้นายสุชาติ ชาครีย์รัตน์ หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกันดำเนินการล้างกรองและถังตกตะกอนโรงกรองน้ำ ที่หน่วยบริการบ่อพลอย โรง 1  ตามแผนปฎิบัติการโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP (waterSafetyPlan) ประจำเดือน มิถุนายน  2565  ปีงบประมาณ  2565  ณ หน่วยบริการบ่อพลอย โรง 1  อ. บ่อพลอย จ. กาญจนบุรี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน กปภ. สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน