กปภ.สาขาเพชรบุรี ดำเนินงานโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเพชรบุรี ดำเนินงานโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

30 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาเพชรบุรี  ดำเนินงานโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน   ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

นายหาญณรงค์ เสือสมิง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  มอบหมายให้ นายรัตนิกร หน่อแก้ว ผู้ช่วยผู้จัดการฯ  หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง  ร่วมดำเนินการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน  เติมใจให้กัน  ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕  บริเวณ  ม.๒ - ม.๓  ต.โพไร่หวาน  อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ที่ผ่านมา  โดยจัดทีมงานบริการ  ทีมค้นหาน้ำสูญเสีย  ทีมซ่อมบำรุง  เพื่อให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซมท่อแตกรั่วภายในและภายนอกบ้าน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  นอกจากนี้ได้สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าในด้านคุณภาพน้ำประปาและการให้บริการพร้อมให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้านให้แก่ลูกค้า  พร้อมแจกเอกสารและของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ กปภ.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน