กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (WSP&PM) ภาคีเครือข่าย และกิจกรรม 5 ส. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (WSP&PM) ภาคีเครือข่าย และกิจกรรม 5 ส. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2565

30 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (WSP&PM) ภาคีเครือข่าย และกิจกรรม 5 ส. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2565

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ โดย นายประนต ศรีสุนทร  ผจก.กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ นายไอยเรศ ชัยกุล ผจก.กปภ.สาขาปราณบุรี นายสุชาติ พลอยล้วน ผจก.กปภ.สาขากุยบุรี นายสุชาติ สุดเสนาะ ผจก.กปภ.สาขาบางสะพาน พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (WSP&PM)ภาคีเครือข่าย และกิจกรรม 5 ส. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานและเพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการช่วยเหลือการดำเนินงานอื่น ๆ ด้านระบบประปา ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน