กปภ.สาขาขนอม ลงพื้นที่ตรวจวัดแรงดันน้ำ ณ บ้านผู้ใช้น้ำ บริเวณบ้านบางแพง เทศบาลตำบลท้องเนียน ม.8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาขนอม ลงพื้นที่ตรวจวัดแรงดันน้ำ ณ บ้านผู้ใช้น้ำ บริเวณบ้านบางแพง เทศบาลตำบลท้องเนียน ม.8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

30 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาขนอม ลงพื้นที่ตรวจวัดแรงดันน้ำ ณ บ้านผู้ใช้น้ำ บริเวณบ้านบางแพง เทศบาลตำบลท้องเนียน ม.8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม โดยนายธำรง คุ้มเพชร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม มอบหมายให้งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ลงพื้นที่ตรวจวัดแรงดันน้ำ ณ บ้านผู้ใช้น้ำบริเวณบ้านบางแพง เทศบาลตำบลท้องเนียน ม.8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดน้ำสูญเสียของ กปภ.สาขา และเพื่อให้ผู้ใช้น้ำมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง พร้อมทั้งเสริมสร้างความมั่นใจและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าอีกด้วย

 

#ตรวจวัดแรงดันน้ำ #WSP #PWAService

#ผู้ใช้น้ำมั่นใจกปภ.เช็คชัวร์

มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.สาขาขนอม

นายธำรง คุ้มเพชร ผู้จัดการ กปภ.สาขาขนอม

และทีมงาน กปภ.สาขาขนอม

 

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

•  โทรศัพท์ : 0-7552-8201

• โทรสาร : 0-7552-8710

• โทรศัพท์มือถือ สำนักงาน : 09-3762-1661

• Page Facebook : https://www.facebook.com/PWA.Khanom/

• Line id : pwa5551031

• PWA Line Official id : @pwathailand

 
เลื่อนขึ้นข้างบน