การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ประชุมสายงานผลิต/งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ประชุมสายงานผลิต/งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

29 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ประชุมสายงานผลิต/งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ภายใต้การบริหารงานโดยนายสานิษ กาญจนกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร พร้อมด้วยนายอุทัย แซ่จิว หัวหน้า 8 งานผลิต นายเฉลิมศักดิ์ ปิ่นสมนาม หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมประชุมสายงาน กำชับให้พนักงานสถานีผลิตน้ำทั้ง 3 ดูแลรักษาความสะอาด เคลียสถานที่เพื่อรองรับการตรวจประเมิน WSP ในเดือน สิงหาคม 2565 /ให้สถานีผลิตน้ำทั้ง 3  ควบคุมรักษาระดับแรงดันและปริมาณน้ำจ่าย ให้คงที่และมีความเสถียร เพื่อลดข้อร้องเรียนจากผู้ใช้น้ำบริเวณปลายท่อและให้ปรับปรุงอัพเดทป้ายต่างๆ ของสถานีผลิตน้ำให้เป็นปัจจุบัน เพื่อรองรับการตรวจประเมิน WSP
 
 
#มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน 
#ด้วยความห่วงใยจาก กปภ.สาขาบ้านนาสาร 
#นายสานิษ กาญจนกุล ผจก.กปภ.สาขาบ้านนาสาร 
#หัวหน้างาน กปภ.สาขาบ้านนาสาร 
#พนักงานและลูกจ้าง กปภ.สาขาบ้านนาสาร 
 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน