การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ดำเนินการตรวจสอบมาตร 0 หน่วยประจำเดือน มิถุนายน 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ดำเนินการตรวจสอบมาตร 0 หน่วยประจำเดือน มิถุนายน 2565

29 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ดำเนินการตรวจสอบมาตร 0 หน่วยประจำเดือน มิถุนายน 2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ภายใต้การบริหารงานโดยนายสานิษ กาญจนกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร มอบหมายให้พนักงานในสังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ดำเนินการตรวจสอบมาตร 0 หน่วยประจำเดือน มิถุนายน 2565 ตามแผนบริหารจัดการมาตรวัดน้ำให้มีความเที่ยงตรง โดยการลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรและรายงานมาตร 0 หน่วย  1 ครั้ง /เดือน
 
 
#มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน 
#ด้วยความห่วงใยจาก กปภ.สาขาบ้านนาสาร 
#นายสานิษ กาญจนกุล ผจก.กปภ.สาขาบ้านนาสาร 
#หัวหน้างาน กปภ.สาขาบ้านนาสาร 
#พนักงานและลูกจ้าง กปภ.สาขาบ้านนาสาร

 
เลื่อนขึ้นข้างบน