การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

29 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ภายใต้การบริหารงานโดยนายสานิษ กาญจนกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร พร้อมด้วยหัวหน้างาน/พนักงานและลูกจ้าง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ในครั้งนี้ผู้จัดการได้กำชับให้พนักงานดำเนินการตรวจสอบมาตรและรายงานมาตร 0 หน่วยประจำเดือน ให้เป็นไปตามมแผนการบริหารจัดการมาตรวัดน้ำให้มีความเที่ยงตรง / รณรงค์ให้พนักงานในสังกัดสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี รวมทั้งในการจัดกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ และการจัดทำเอกสารในการส่งเบิกเงินให้ตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง   
 
 
#มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน 
#ด้วยความห่วงใยจาก กปภ.สาขาบ้านนาสาร 
#นายสานิษ กาญจนกุล ผจก.กปภ.สาขาบ้านนาสาร 
#หัวหน้างาน กปภ.สาขาบ้านนาสาร 
#พนักงานและลูกจ้าง กปภ.สาขาบ้านนาสาร 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน