กปภ. สาขาเลาขวัญ ดำเนินการสุ่มมาตร ณ หน่วยบริการเลาขวัญและหน่วยบริการบ่อพลอย ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. สาขาเลาขวัญ ดำเนินการสุ่มมาตร ณ หน่วยบริการเลาขวัญและหน่วยบริการบ่อพลอย ประจำเดือนมิถุนายน 2565

29 มิถุนายน 2565


กปภ. สาขาเลาขวัญ  ดำเนินการสุ่มมาตร  ณ  หน่วยบริการเลาขวัญและหน่วยบริการบ่อพลอย ประจำเดือนมิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565  กปภ.สาขาเลาขวัญ โดย น.ส. จงกล เห็นประเสริฐ  ผจก. กปภ. สาขาเลาขวัญ  มอบหมายให้นายภักดี ปัญญาธีระ หัวหน้างาน งานบริการฯ และพนักงานในสังกัด ดำเนินการสุ่มมาตร ณ หน่วยบริการเลาขวัญ และหน่วยบริการบ่อพลอย ตามแผนการสุ่มมาตร ประจำเดือน  มิถุนายน 2565 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องให้ลูกค้า  มั่นใจ  ในคุณภาพ และการบริการของ กปภ.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน