การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล เข้าร่วมกิจกรรม อบจ.พบประชาชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล เข้าร่วมกิจกรรม อบจ.พบประชาชน

29 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล เข้าร่วมกิจกรรม อบจ.พบประชาชน

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล เข้าร่วมกิจกรรม อบจ.พบประชาชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีการออกบูท/จัดนิทรรศการ ให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับระบบประปา รับแจ้งเหตุท่อแตก/รั่ว น้ำขุ่นแดง รับติดตั้งประปาใหม่ และเพิ่มจำนวนลูกค้า Line @PWA Thailand ซึ่ง กปภ.สาขาสตูลมีลูกค้าทั้งนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก # มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน