กปภ.สาขาลำปาง จัดโครงการ มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

 • สำหรับพนักงาน
 • แผนผังเว็บไซต์
 • ขนาดตัวอักษร:

 • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาลำปาง จัดโครงการ มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

29 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาลำปาง  จัดโครงการ มุ่ง มั่น  เพื่อปวงชน  เติมใจให้กัน  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

                        เมื่อวันพุธที่    ๒๒   ธันวาคม  ๒๕๖๓๔  เวลา  ๑๕.๓๐ น.  เป็นต้นไป  นายกฤช   เกษจรัล    ผจก.กปภ.สาขาลำปาง   มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ลงพื้นที่จัด   "โครงการมุ่ง   มั่น  เพื่อปวงชน  เติมใจให้กัน" ครั้งที่  ๓/๒๕๖๕  โครงการเติมใจให้กันในครั้งนี้ได้ออกพบปะผู้ใช้น้ำ   บ้านกอกชุม   ตำบลพระบาท  อำเภอเมือง    จังหวัดลำปาง    ให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำแก่ผู้ใช้น้ำรายใหม่    พร้อมให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซมมาตรวัดน้ำที่ชำรุดแก่ผู้ใช้น้ำ  และได้แจกแผ่นพับ    ใบปลิว    และของที่ระลึกให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มายื่นคำร้องขอใช้น้ำประปารายใหม่    ณ   ศาลาเอนกประสงค์บ้านกอกชุม    ตำบลพระบาท    อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง

ภาพ/ข่าว      สลิลทิพย์    สุนทะโรจน์

 
เลื่อนขึ้นข้างบน