กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2565

29 มิถุนายน 2565


กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2565

       เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน นำทีมพนักงานในสังกัดซึ่งประกอบด้วย งานการเงิน งานบัญชีเจ้าหนี้และงานประมวลบัญชี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)  ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

      ทั้งนี้ นางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน กปภ.เขต 10 ได้กล่าวถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการป้องกันการทุจริต, การให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานเพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ. และได้คัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส ได้แก่ นางสาวศิริลักษณ์ ผลมี นักบัญชี 7 งานการเงิน 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน