กปภ.สาขาเลาขวัญ ล้างกรองและถังตกตะกอนโรงกรอง ตามแผนปฎิบัติการ WSPประจำเดือน มิถุนายน 2565 ที่หน่วยบริการบ่อพลอย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเลาขวัญ ล้างกรองและถังตกตะกอนโรงกรอง ตามแผนปฎิบัติการ WSPประจำเดือน มิถุนายน 2565 ที่หน่วยบริการบ่อพลอย

29 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาเลาขวัญ ล้างกรองและถังตกตะกอนโรงกรอง ตามแผนปฎิบัติการ WSPประจำเดือน มิถุนายน  2565  ที่หน่วยบริการบ่อพลอย

วันที่ 29 มิถุนายน 2565  กปภ. สาขาเลาขวัญ  โดยนางสาวจงกล เห็นประเสริฐ  ผู้จัดการ กปภ.สาขาเลาขวัญ มอบหมายให้นายสุชาติ ชาครีย์รัตน์ หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกันดำเนินการล้างกรองและถังตกตะกอนโรงกรองน้ำ ที่หน่วยบริการเลาขวัญ  ตามแผนปฎิบัติการโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP (waterSafetyPlan) ประจำเดือน มิถุนายน  2565  ปีงบประมาณ  2565  ณ หน่วยบริการบ่อพลอย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน กปภ. สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน