การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 14/65 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 14/65 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

28 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 14/65 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาตรัง นำโดยนายบัญญัติ จุลรอด ผจก.กปภ.สาขาตรัง หนง.ทุกสายงาน จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดย ผจก.กปภ.สาขาตรังกล่าวถึงเรื่องที่ได้รับมาจากการประชุม ครส รวมถึงให้ทุกสายงานดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง แต่ละสายงานรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาตรัง 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน