การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ประชุม รับฟังความคิดเห็นประชุาชน ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น อ.แปลงยาว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ประชุม รับฟังความคิดเห็นประชุาชน ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น อ.แปลงยาว

28 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ประชุม รับฟังความคิดเห็นประชุาชน ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น อ.แปลงยาว

วันที่23 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า นำโดย นายสมโภชน์ สะมะโน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า มอบหมายให้ นายวรวิทย์ แจ้งจินต์ ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาบางคล้า

พร้อมด้วยนายบรรลือ วิทยประภารัตน์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1 เข้าร่วม ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่วมกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด และท้องถิ่น อำเภอแปลงยาว ประจำปีงบประมาณ 2565

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแปลงยาว เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาในพื้นที่ พร้อมข้อรับข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานท้องถิ่ง เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ปัญหา ในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า

 
เลื่อนขึ้นข้างบน