การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพจากการฟังเสวนา ชลประทานสร้างชีวิต 120 ปี กรมชลประทาน”ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน เพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพจากการฟังเสวนา ชลประทานสร้างชีวิต 120 ปี กรมชลประทาน”ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน เพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษา

15 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพจากการฟังเสวนา ชลประทานสร้างชีวิต 120 ปี กรมชลประทาน”ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 พร้อมร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน เพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษา

วันพุธที่  15  มิถุนายน  2565 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล  ถุงทรัพย์  ผู้จัดการ กปภ. สาขาอรัญประเทศ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพจากการฟังเสวนา ชลประทานสร้างชีวิต 120 ปี กรมชลประทาน" ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 พร้อมร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน เพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120 โดยมีนายณัฐวุฒิ  สร้อยประเสริฐ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสระแก้ว เป็นประธานนอกจากนี้ กปภ.สาขาอรัญประเทศ ยังได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย ณ  อ่างเก็บน้ำพระปรงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว

 
เลื่อนขึ้นข้างบน