การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ดำเนินการตรวจสอบแรงดันน้ำ เพื่อตรวจสอบแรงดันน้ำที่เหมาะสมตามมาตรฐานการให้บริการของกปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ดำเนินการตรวจสอบแรงดันน้ำ เพื่อตรวจสอบแรงดันน้ำที่เหมาะสมตามมาตรฐานการให้บริการของกปภ.

27 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ดำเนินการตรวจสอบแรงดันน้ำ เพื่อตรวจสอบแรงดันน้ำที่เหมาะสมตามมาตรฐานการให้บริการของกปภ.

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ภายใต้การบริหารงานโดยนายสานิษ กาญจนกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร มอบหมายให้พนักงานในสังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ดำเนินการตรวจสอบแรงดันน้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อตรวจสอบแรงดันน้ำที่เหมาะสมตามมาตรฐานการให้บริการของกปภ. ซึ่งผลการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กปภ.กำหนด           

     

#ผู้ใช้น้ำมั่นใจ กปภ.เช็ค ชัวร์   

#PWAService 

#มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน 

#ด้วยความห่วงใยจาก กปภ.สาขาบ้านนาสาร 

#นายสานิษ กาญจนกุล ผจก.กปภ.สาขาบ้านนาสาร   

#หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 

#พนักงานและลูกจ้าง กปภ.สาขาบ้านนาสาร 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน