กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2565

27 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2565

     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) โดย นายรักษา ภาคศักดิ์ศรี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี ร่วมกับหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาชลบุรี (พ) ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน กปภ.สาขาชลบุรี (พ) วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการต่างๆ พบปะ สนทนาระหว่างผู้บริหาร และพนักงาน รับฟังปัญหา ติดตามข้อร้องเรียนในระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการและติดตามข้อร้องเรียน (Smart 1662) และมอบของที่ระลึกแด่ดาวเด่นประจำไตรมาส 3 นางสาวปวีณา จันทโชติ นักบัญชี 7 งานจัดเก็บรายได้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน