ซ่อมได้! รถสตาร์ทไม่ติด ชาว กปภ.สาขาพัทยา (พ) ก็ซ่อมให้... (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ซ่อมได้! รถสตาร์ทไม่ติด ชาว กปภ.สาขาพัทยา (พ) ก็ซ่อมให้...

24 มิถุนายน 2565


ซ่อมได้! รถสตาร์ทไม่ติด ชาว กปภ.สาขาพัทยา (พ) ก็ซ่อมให้...

วันนี้ (๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕) พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) จิตสาธารณะได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่รถสตาร์ทไม่ติด เนื่องจากแบทเตอรี่รถเสื่อม จนรถสตาร์ทติดและเดินทางกลับบ้านได้ ซึ่งสร้างความประทับใจต่อลูกค้าเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับพฤติกรรม ๑๑ ประการ นำ กปภ.สู่ HPO "มุ่ง – มั่น – เพื่อชวงชน"

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน