กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมกับ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ประจำปี ๒๕๖๕ ในพื้นที่รับผิดชอบ กปภ.สาขาท่ามะกา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมกับ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ประจำปี ๒๕๖๕ ในพื้นที่รับผิดชอบ กปภ.สาขาท่ามะกา

24 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมกับ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ประจำปี ๒๕๖๕ ในพื้นที่รับผิดชอบ กปภ.สาขาท่ามะกา

           วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ วินิจกุล ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ มอบหมายให้นางชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ผู้จัดการ กปภ.สาขาท่ามะกา และพนักงานในสังกัด ร่วมกับ งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑, งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ จัดกิจกรรมโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ประจำปี ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในพื้นที่รับผิดชอบ กปภ.สาขาท่ามะกา โดยกิจกรรมมีการบรรยายหัวข้อวิธีขั้นตอนการผลิตน้ำประปา, การตรวจสอบและทดสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นพร้อมทั้งจัดกิจกรรม Workshop ให้ความรู้และท่อแตกรั่วพร้อมแนะนำการดูแลรักษาและตรวจสอบท่อประปาแตกรั่วภายในบ้าน รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมการตอบคำถามเกี่ยวกับ กปภ. และร่วมเล่นเกมใช้น้ำอย่างไรให้คุ้มค่า ทั้งนี้ ยังเชิญชวนให้นักเรียนเข้าร่วมเป็นเครือข่าย "ฮีโร่น้อย..พิทักษ์น้ำ" เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ช่วยกันสอดส่องดูแลทรัพยากรน้ำของชาติและร่วมเป็นสื่อกลางส่งต่อการรับรู้ สร้างความเข้าใจไปยังครอบครัวต่อไป

            เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้บริหารและพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาท่ามะกา และทีมงาน กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพประปา ผ่านโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ณ โรงเรียนวัดหนองตาบ่งอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีการบรรยายหัวข้อวิธีขั้นตอนการผลิตน้ำประปา, การตรวจสอบและทดสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นพร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสังเกตท่อแตกรั่วภายในบ้าน แนะนำการดูแลรักษาสอนวิธีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ประปาภายในบ้านรวมถึงแนะนำการเปลี่ยนก๊อกน้ำเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันอีกด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน