การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการล้างถังตกตะกอนขนาด 400 ลบ.ม./ชม. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการล้างถังตกตะกอนขนาด 400 ลบ.ม./ชม.

24 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการล้างถังตกตะกอนขนาด 400 ลบ.ม./ชม.

ในวันศุกร์ที่ 24  มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ โดย นายประนต ศรีสุนทร ผจก.กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นายสุขเกษม มีสีผ่อง หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงาน/ลูกจ้างในสังกัด ดำเนินการล้างถังตกตะกอนโรงกรองขนาด 400 ลบ.ม./ชม. ซีกฝั่งตะวันตก ตามแผนการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพน้ำประปาและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการอุปโภค – บริโภค

 
เลื่อนขึ้นข้างบน