กปภ.สาขาขนอม ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2565 ในวันศุกร์ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาขนอม ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2565 ในวันศุกร์ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565

24 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาขนอม ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2565 ในวันศุกร์ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9/2565ในวันศุกร์ที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ สำนักงาน กปภ.สาขาขนอม

โดยประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กร หลักคุณธรรมจริยธรรม การทุจริตและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับระบบบริการจัดการองค์ความรู้ออนไลน์ PWA KM-IMแนะนำหลักสูตรมาตรฐานการให้บริการด้วยใจของ กปภ. กำชับเรื่องการให้บริการ เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ดำเนินการตามมาตรฐาน Call center และให้บันทึกข้อมูลการร้องเรียนลงใน Smart 1662 อย่างครบถ้วน การรณรงค์ให้ประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย แนะนำกิจกรรมส่งเสริม Zero Waste เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน การประชาสัมพันธ์การทำธุรกรรมออนไลน์ PWA Always On และการต่ออายุการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) อีกทั้ง กำชับทุกสายงานเรื่องมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19

ทั้งนี้ ผู้จัดการและพนักงาน ได้ร่วมคัดเลือกดาวเด่น ประจำไตรมาสที่ 3/2565  ซึ่งได้แก่ นายณรงค์ศักดิ์ หนูสุด ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6  โดยผู้จัดการ กปภ.สาขาขนอม ได้มอบเงินรางวัลให้กับ ดาวเด่น ประจำไตรมาสที่ 3/2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

 

 

#กิจกรรมสนทนายามเช้า

มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.สาขาขนอม

นายธำรง คุ้มเพชร ผู้จัดการ กปภ.สาขาขนอม

และทีมงาน กปภ.สาขาขนอม

 

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

•  โทรศัพท์ : 0-7552-8201

• โทรสาร : 0-7552-8710

• โทรศัพท์มือถือ สำนักงาน : 09-3762-1661

• Page Facebook : https://www.facebook.com/PWA.Khanom/

• Line id : pwa5551031

• PWA Line Official id : @pwathailand

 
เลื่อนขึ้นข้างบน