กปภ.สาขาลำปาง มอบน้ำดื่มบรรจุขวด ให้แก่สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาลำปาง มอบน้ำดื่มบรรจุขวด ให้แก่สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

24 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาลำปาง  มอบน้ำดื่มบรรจุขวด  ให้แก่สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

                    วันศุกร์ที่    ๒๔   มิถุนายน    ๒๕๖๕    เวลา   ๑๐.๐๐  น.  นายกฤช    เกษจรัล     ผจก. กปภ.สาขาลำปาง    มอบหมายให้  นางสาวกัญญา  สงวนวิทย์ หัวหน้างาน   ๘   งานอำนวยการ    มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญญลักษณ์   กปภ.  จำนวน  ๒๐๐  ขวดให้แก่   สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง    เพื่อนำไปแจก  ให้มัคนายก   ๑๓   อำ เภอ  ที่เข้ารับการอบรม   จำนวน  ๒๐๐  คน  ในวันที่   ๒๘   มิถุนายน   ๒๕๖๕   ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง   ต.ต้นธงชัย  อ.เมือง  จ.ลำปาง

                  นางสลิลทิพย์ สุนทะโรจน์     ภาพ  :  ข่าว

 
เลื่อนขึ้นข้างบน