กปภ.สาขากาญจนบุรี ร่วมกับ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) ประจำปี ๒๕๖๕ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากาญจนบุรี ร่วมกับ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) ประจำปี ๒๕๖๕

23 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขากาญจนบุรี ร่วมกับ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสมศักดิ์ วินิจกุล ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ มอบหมายให้นางราตรี อักษรอินทร์ ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนบุรี ร่วมกับ กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า ประจำปี ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งกิจกรรมมีหัวข้อการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตน้ำประปา, การดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้าน เป็นต้น สำหรับกิจกรรมดังกล่าว มุ่งหวังในการกระตุ้นเยาวชนให้เกิดจิตสำนึกรักษาทรัพยากรน้ำ พร้อมทั้งสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายใต้หลัก ๓R คือ การใช้ซ้ำ (Reuse), การลดการใช้ (Reduce) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน