การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ ร่วมกันเก็บเศษขยะบริเวณริมถนนบริเวณที่มีขยะมูลฝอยที่ทิ้งมาจากยานพาหนะที่ขับผ่านพร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ ภายในสถานีผลิตน้ำบ้านด่าน เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้างความมั่นใจในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ ร่วมกันเก็บเศษขยะบริเวณริมถนนบริเวณที่มีขยะมูลฝอยที่ทิ้งมาจากยานพาหนะที่ขับผ่านพร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ ภายในสถานีผลิตน้ำบ้านด่าน เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้างความมั่นใจในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

07 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ ร่วมกันเก็บเศษขยะบริเวณริมถนนบริเวณที่มีขยะมูลฝอยที่ทิ้งมาจากยานพาหนะที่ขับผ่านพร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ ภายในสถานีผลิตน้ำบ้านด่าน เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้างความมั่นใจในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดยนายสกล  ถุงทรัพย์  ผู้จัดการ กปภ.สาขาอรัญประเทศ พร้อมพนักงานในสังกัด ร่วมกันเก็บเศษขยะบริเวณริมถนนบริเวณที่มีขยะมูลฝอยที่ทิ้งมาจากยานพาหนะที่ขับผ่านพร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์ ภายในสถานีผลิตน้ำบ้านด่าน เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยและสร้างความมั่นใจในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในการรักษาความสะอาดสถานที่ทำงานของตนเองร่วมกันอีกด้วย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน