กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมกับ กปภ.ข.3 ดำเนินการโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า Demand Side Management : DSM ประจำปี 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมกับ กปภ.ข.3 ดำเนินการโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า Demand Side Management : DSM ประจำปี 2565

18 พฤษภาคม 2565


กปภ.สาขาปราณบุรี ร่วมกับ กปภ.ข.3 ดำเนินการโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า Demand Side Management : DSM ประจำปี 2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายไอยเรศ ชัยกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาปราณบุรี มอบหมายให้นายยุทธนา ต๊ะปินตา ผู้ช่วยผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข. 3 ดำเนินการโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า Demand Side Management : DSM ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี�โดยจัดให้มีการเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ำฉลากเขียว พร้อมมอบสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อปลูกฝังเยาวชนในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน