กปภ.สาขาพัทยา (พ) ประชุมเตรียมพร้อมการตรวจสอบ เรื่อง การตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสำนักงานเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ภายในสำนักงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ประชุมเตรียมพร้อมการตรวจสอบ เรื่อง การตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสำนักงานเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ภายในสำนักงาน

18 พฤษภาคม 2565


กปภ.สาขาพัทยา (พ) ประชุมเตรียมพร้อมการตรวจสอบ เรื่อง การตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสำนักงานเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ภายในสำนักงาน

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ประชุมเตรียมพร้อมการตรวจสอบ เรื่อง การตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสำนักงานเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ภายในสำนักงาน  

 

          วันนี้ (๑๘ พ.ค. ๖๕) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โดย นายชัยทัช อิ้ดแสง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา พร้อม นายณรงค์ ผึ่งผดุง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา พร้อมด้วยหัวหน้างานในสังกัด ประชุมเตรียมพร้อมการตรวจสอบในเรื่อง การกำชับให้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสำนักงานเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ภายในสำนักงาน พร้อมทั้งมีการซักซ้อมการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย อีกทั้งยังมีการพูดคุยเรื่อง การประหยัดพลังงานภายในสำนักงาน  ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน