การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ปฏิบัติการล้างทำความสะอาดถังตกตะกอนโรงกรองน้ำ ณ สถานีผลิตน้ำปากแซง ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ปฏิบัติการล้างทำความสะอาดถังตกตะกอนโรงกรองน้ำ ณ สถานีผลิตน้ำปากแซง ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)

17 มกราคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ปฏิบัติการล้างทำความสะอาดถังตกตะกอนโรงกรองน้ำ ณ สถานีผลิตน้ำปากแซง ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)

วันที่ 17 มกราคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี นำโดย นายจิรพงค์ แสวงการ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ เจริญวงษ์ หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันล้างทำความสะอาดถังตกตะกอน โรงกรองน้ำขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ณ สถานีผลิตน้ำปากแซง ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าผู้ใช้น้ำ ในการให้บริการน้ำประปาที่สะอาดและได้มาตรฐานของ กปภ.

#มั่นใจในคุณภาพน้ำประปา

 
เลื่อนขึ้นข้างบน