การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวนประชุม (Morning Talk) ประจำเดือน มกราคม 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวนประชุม (Morning Talk) ประจำเดือน มกราคม 2565

17 มกราคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวนประชุม (Morning Talk) ประจำเดือน มกราคม 2565

กปภ.สาขาหลังสวน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมกราคม 2565

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 กปภ.สาขาหลังสวน นำโดย นายจีรศักดิ์ หัถชีพ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสนอแนะในการทำงานของแต่ละงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

 

การนี้ นายจีรศักดิ์ หัถชีพ ได้รายงานผลการดำเนินงานในส่วนงานต่างๆ ประจำเดือนธันวาคม 2564 และเน้นย้ำให้ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 อาทิ โครงการ "ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้" โดยทำการลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10% ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 28 ก.พ.65 (ตามเงื่อนไขที่ กปภ.กำหนด), เรื่องภัยแล้ง,โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน เป็นต้น พร้อมกันนี้ ได้ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องเรียนรู้ ทำความเข้าใจ พร้อมใช้งานระบบสนเทศสนับสนุนการจัดการและติดตามข้อร้องเรียน Smart 1662 เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป

ในตอนท้าย ผู้จัดการ กปภ.สาขาหลังสวน ได้กำชับให้ส่วนงานผลิตร่วมกันดูแล บำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตน้ำประปาให้พร้อมใช้งาน และควบคุมคุณภาพน้ำประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานของ กปภ.อยู่เสมอ

 

 

 

มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.สาขาหลังสวน

นายจีรศักดิ์ หัถชีพ ผู้จัดการ กปภ.สาขาหลังสวน

และทีมงาน กปภ.สาขาหลังสวน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน