กปภ.สาขาเพชรบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเพชรบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

16 มกราคม 2565


กปภ.สาขาเพชรบุรี  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนมกราคม  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๕

กปภ.สาขาเพชรบุรี นำโดย นายหาญณรงค์ เสือสมิง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย  นายรัตนิกร หน่อแก้ว  ผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง  ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๗.๑๕ น. - ๐๘.๓๐ น. ที่ผ่านมา  บริเวณ อาคารอเนกประสงค์  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี โดยท่านผู้จัดการฯ กำชับพนักงานและลูกจ้างให้ปฎิบัติตามมาตรการสถานการณ์โควิด – ๑๙ อย่างเคร่งครัด และการคัดกรองลูกค้าก่อนเข้ารับบริการภายในสำนักงาน และแจ้งข่าวสาร นโยบายต่างๆ ของกปภ.ให้พนักงานได้รับทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ได้สอบถามด้านชีวอนามัยและปัญหาต่างๆ ของแต่ละงาน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน