กปภ.สาขาจันทบุรี ดำเนินการค้นหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ในพื้นที่ DMA 02 โซน ชุมชนสมอทอง ,วัดโค้งสนามเป้า , และบริเวณโดยรอบ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาจันทบุรี ดำเนินการค้นหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ในพื้นที่ DMA 02 โซน ชุมชนสมอทอง ,วัดโค้งสนามเป้า , และบริเวณโดยรอบ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี

14 มกราคม 2565


กปภ.สาขาจันทบุรี ดำเนินการค้นหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ในพื้นที่ DMA 02 โซน ชุมชนสมอทอง ,วัดโค้งสนามเป้า , และบริเวณโดยรอบ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี โดยนายจิรพงค์ แสวงการ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี พร้อมด้วยนายอัษฎา โภชาคม หัวหน้างานบริการฯ 1 นายภูวัฒน์ สุขเหลือ นายช่างโยธา 7 รักษาการแทนหัวหน้างานบริการฯ 2 พนักงานและลูกจ้างในสายงาน ดำเนินการค้นหาน้ำสูญเสียเชิงในพื้นที่ DMA 02 โซน ชุมชนสมอทอง ,วัดโค้งสนามเป้า , และบริเวณโดยรอบ ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่มีน้ำสูญเสียสูงในพื้นที่ โดยงานบริการฯ ดำเนินการหาท่อแตกรั่ว และดำเนินการซ่อมแซมท่อแตกรั่วตามลำดับ.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน