การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ดำเนินการตรวจสอบแรงดันน้ำพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ดำเนินการตรวจสอบแรงดันน้ำพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

13 มกราคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ดำเนินการตรวจสอบแรงดันน้ำพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร โดยนายสานิษ กาญจนกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร มอบหมายให้พนักงานในสังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ดำเนินการตรวจสอบแรงดันน้ำพื้นที่อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจสอบแรงดันน้ำที่เหมาะสมตามมาตรฐานการให้บริการของกปภ. ซึ่งผลการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ กปภ.กำหนด       

 

#ผู้ใช้น้ำมั่นใจ กปภ.เช็ค ชัวร์   

#PWAService

#มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน 

#ด้วยความห่วงใยจาก กปภ.สาขาบ้านนาสาร 

#นายสานิษ กาญจนกุล ผจก.กปภ.สาขาบ้านนาสาร   

#หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

#พนักงานและลูกจ้าง กปภ.สาขาบ้านนาสาร 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน