การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ ลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10 เปอร์เซ็น “ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา ประปาจัดให้” เป็นของขวัญปีใหม่มอบให้ประชาชน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ ลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10 เปอร์เซ็น “ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา ประปาจัดให้” เป็นของขวัญปีใหม่มอบให้ประชาชน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

13 มกราคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ ลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10 เปอร์เซ็น “ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา ประปาจัดให้” เป็นของขวัญปีใหม่มอบให้ประชาชน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ โดยนายศักดิกร เชื้อแพ่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่ จัดทำโครงการ "ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา ประปาจัดให้"  เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ด้วยการลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10 เปอร์เซ็น" รวมระยะเวลา 2 เดือน สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ประเภทที่อยู่อาศัย (ติดตั้งมาตรวัดน้ำ 1/2 นิ้ว) เฉพาะส่วนเหมาจ่ายที่มีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำประปาไม่เกิน 10 เมตร (ไม่รวมส่วนวางท่อภายใน) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตามนโนยบายกระทรวงมหาดไทย โดยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การประส่วนภูมิภาค ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการโครงการของขวัญปีใหม่กระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่

 
เลื่อนขึ้นข้างบน