การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ลงพื้นที่หน่วยบริการอำเภอบ้านนาสารออกทำ Step Test และค้นหาท่อแตกรั่ว DMA-MM-05 โรงกรองน้ำบ้านนาสาร และ DMA-05-05 จ่ายน้ำคลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ลงพื้นที่หน่วยบริการอำเภอบ้านนาสารออกทำ Step Test และค้นหาท่อแตกรั่ว DMA-MM-05 โรงกรองน้ำบ้านนาสาร และ DMA-05-05 จ่ายน้ำคลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

12 มกราคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ลงพื้นที่หน่วยบริการอำเภอบ้านนาสารออกทำ Step Test และค้นหาท่อแตกรั่ว DMA-MM-05 โรงกรองน้ำบ้านนาสาร และ DMA-05-05 จ่ายน้ำคลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ภายใต้การบริหารงานโดย นายสานิษ กาญจนกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร พร้อมด้วยหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย หัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่หน่วยบริการอำเภอบ้านนาสารออกทำ Step Test และค้นหาท่อแตกรั่ว DMA-MM-05 โรงกรองน้ำบ้านนาสาร และ DMA-05-05 จ่ายน้ำคลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อค้นท่อแตกท่อรั่ว เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำจ่ายให้ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
 
 
#มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน 
#ด้วยความห่วงใยจาก กปภ.สาขาบ้านนาสาร 
#นายสานิษ กาญจนกุล ผจก.กปภ.สาขาบ้านนาสาร 
#หัวหน้างาน กปภ.สาขาบ้านนาสาร
#พนักงานและลูกจ้าง กปภ.สาขาบ้านนาสาร

 
เลื่อนขึ้นข้างบน