การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ออกพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ หน่วยบริการอำเภอพระแสง ประจำเดือนมกราคม 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ออกพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ หน่วยบริการอำเภอพระแสง ประจำเดือนมกราคม 2565

12 มกราคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ออกพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ หน่วยบริการอำเภอพระแสง ประจำเดือนมกราคม 2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ภายใต้การบริหารงานโดย นายสานิษ กาญจนกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร มอบหมายให้พนักงานในสังกัดงานอำนวยการ ออกพื้นที่ให้บริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ประจำเดือนมกราคม 2565 ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 ณ โรงกรองน้ำอำเภอพระแสง ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี โดยกปภ.สาขาบ้านนาสาร ได้ให้บริการทุกวันที่ 12 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในพื้นที่ เกิดความคล่องตัว สะดวกสบายยิ่งขึ้น สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง         

 

#มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน 

#ด้วยความห่วงใยจาก กปภ.สาขาบ้านนาสาร 

#นายสานิษ กาญจนกุล ผจก.กปภ.สาขาบ้านนาสาร   

#หัวหน้างานอำนวยการ กปภ.สาขาบ้านนาสาร

#พนักงานและลูกจ้าง กปภ.สาขาบ้านนาสาร 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน