กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.๙, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธ.ค. ๖๔ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.๙, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธ.ค. ๖๔

05 ธันวาคม 2564


กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.๙, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธ.ค. ๖๔

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.๙, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธ.ค. ๖๔

 

          วันนี้ (๕ ธ.ค. ๖๔) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) โดย นายชัยทัช อิ้ดแสง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา พร้อมด้วย นางมิ่งขวัญ ผึ่งผดุง หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ ๑ และ นางภัทรอร ปานข่อยงาม หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประชาชน โดยในช่วงเช้ามีพิธีสงฆ์ โดยพระสงฆ์จำนวน ๙ รูป และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๘๙ รูป พร้อมด้วยพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ทั้งนี้ กปภ.ได้มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๖๐๐ ขวด เพื่อให้บริการประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน