การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช ซ่อมท่อ/DMA/ลดน้ำสูญเสีย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช ซ่อมท่อ/DMA/ลดน้ำสูญเสีย

30 พฤศจิกายน 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช ซ่อมท่อ/DMA/ลดน้ำสูญเสีย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช นำโดยนายศิริทัย สวัสดิ์อารี พร้อมทั้งหัวหน้างานบริการและหัวหน้างานมาตรวัดน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ทำการถอดมาตรวัดน้ำหลัก ณ สถานีผลิตน้ำเดิมบางนางบวช จำนวน 5 เครื่อง เพื่อดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษามาตรวัดน้ำหลัก เมื่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา  22.00 น. - 24.00 น.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน