กปภ.สาขาบางสะพาน ร่วมกันทำความสะอาดล้างถังตกตะกอนถังที่ 1 และ ถังที่ 2 โรงกรองน้ำขนาด 300 ลบ.ม. /ชม. สถานีผลิตจ่ายน้ำช้างแรก ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบางสะพาน ร่วมกันทำความสะอาดล้างถังตกตะกอนถังที่ 1 และ ถังที่ 2 โรงกรองน้ำขนาด 300 ลบ.ม. /ชม. สถานีผลิตจ่ายน้ำช้างแรก ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

26 พฤศจิกายน 2564


กปภ.สาขาบางสะพาน ร่วมกันทำความสะอาดล้างถังตกตะกอนถังที่ 1 และ ถังที่ 2 โรงกรองน้ำขนาด  300  ลบ.ม. /ชม.  สถานีผลิตจ่ายน้ำช้างแรก  ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

        วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน นำโดยนายสุชาติ  สุดเสนาะ  ผจก.กปภ.สาขาบางสะพาน  มอบหมายให้นายทิวา พงษ์ลิ้ม  หัวหน้างาน 8 งานผลิต  พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด  ร่วมกันทำความสะอาดล้างถังตกตะกอนถังที่ 1, ถังที่ 2 โรงกรองน้ำขนาด 300 ลบ.ม./ชม.  สถานีผลิตจ่ายน้ำช้างแรก (เพิ่มเติม)  ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด  (WSP)  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนผู้ใช้น้ำ ได้อุปโภค  บริโภคน้ำประปาที่สะอาดมีมาตรฐาน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน