กปภ.สาขาขนอม ลงพื้นที่โรงกรองน้ำบางคู เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบปริมาณน้ำในคลองบางคู ในการเตรียมรับมือและเฝ้าระวังระบบผลิตและจ่ายน้ำประปา ในช่วงฤดูฝน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาขนอม ลงพื้นที่โรงกรองน้ำบางคู เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบปริมาณน้ำในคลองบางคู ในการเตรียมรับมือและเฝ้าระวังระบบผลิตและจ่ายน้ำประปา ในช่วงฤดูฝน

25 พฤศจิกายน 2564


กปภ.สาขาขนอม ลงพื้นที่โรงกรองน้ำบางคู เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบปริมาณน้ำในคลองบางคู ในการเตรียมรับมือและเฝ้าระวังระบบผลิตและจ่ายน้ำประปา ในช่วงฤดูฝน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม โดยนายธำรง คุ้มเพชร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม พร้อมด้วยนายชำนิ บุญชุม หัวหน้างานผลิต ลงพื้นที่โรงกรองน้ำบางคู ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบปริมาณน้ำในคลองบางคู ในการเตรียมรับมือและเฝ้าระวังระบบผลิตและจ่ายน้ำประปา ในช่วงฤดูฝน ทั้งนี้ เพื่อให้มีประชาชนมีน้ำสะอาดไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ

 

มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.สาขาขนอม

นายธำรง คุ้มเพชร ผู้จัดการ กปภ.สาขาขนอม

และทีมงาน กปภ.สาขาขนอม

     

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

•  โทรศัพท์ : 0-7552-8201

• โทรสาร : 0-7552-8710

• โทรศัพท์มือถือ สำนักงาน : 09-3762-1661

• Page Facebook : https://www.facebook.com/PWA.Khanom/

• Line id : pwa5551031

• PWA Line Official id : @pwathailand

 
เลื่อนขึ้นข้างบน